Ples Veterán klubu Bratislava

Veteran klub Bratislava
poriada už desiaty
Ples Veteran Klubu Bratislava
ktory sa bude konať dňa 09.02.2019

bližšie informácie u
ing. Ivan Ďuranna
0905 729 211