Vážení priatelia, kamaradi

musíme Vám oznámiť smutnú správu
vo veku 67 rokov opustil náš priateľ, kamarát a člen nášho klubu
Dušan Černý
prosím venujte mu tichú spomienku