Čárda rally 2015

 

1000 mil Českoslovensckých

Traja členovia zo zakladateľov veteránskeho hnutia na Slovensku a naši členovia
sa zúčastnili síce len časti spomienkovej jazdy 1000 mil československých 2015 na trati Bratislava-Praha-Bratislava,
s cielom v Národním technickém museu Praha,
ako spomienku na sedemdesiate roky, v ktorých niekolko krát absolvovali tento pretek
Tento spomienkový pretek už od sedemdesiatych rokov organizuje Veteran Car Club Praha
z ktorých posledné tri ročníky sa konali k osemdesiatemu výročiu pôvodného preteku konaného v rokoch 1933-35


Výročná členská schôdza

 14.05.2015

Piknik

 klubový piknik 09. 05. 2015

Ples 2015