Kontakt

Poštová adresa: Veterán klub Bratislava
P.O.BOX 36
81001 Bratislava 11
IBAN SK0411000000002628845059

Klubovňa: Múzeum dopravy
Šancová 1/A
Bratislava

Predseda: Ing. Ivan Ďuranna
e-mail: duranna@porsche.sk
tel. 0905729211

Podpredseda: Ing. Marian Bednárik
e-mail: bednarik@tubos.sk
tel. 0903462175

Klubové stretnutia sa konajú každý štvrtok o 19. hod. v klubovni.
Záujemcovia z radov fanúšikov histórie motorizmu sú vítaní.