Prečo práve nám

Všetci dobre vieme, že tento štát nemá peniaze ani na dôležitejšie veci než sú kultúra, história,  pamiatková starostlivosť, múzejníctvo a podobné dušu hladiace záležitosti. A preto vlastne by sme mali hovoriť o veľkom šťastí, že sa medzi nami nájdu takí, ktorí štát v tomto nahrádzajú a zachraňujú technické pamiatky. Kým sa z kopy šrotu stane krásny klenot, vyžaduje si to veľa úsilia a tiež finančných prostriedkov. Jedinou odmenou pre tých, ktorí tak činia, je uznanie verejnosti a dobrý pocit, že urobili niečo nielen pre seba, ale najmä pre tých ostatných.

... tak možno práve aj preto...