História

7.8.1972
MUDr. Michal Ondrejčák CSc. zakladá prvý klub fanúšikov historických vozidiel na
Slovensku, Veteran Car Club Bratislava.
Športovo - motoristická organizácia patrila pod vtedajší Zväzarm a jej
názov znel: Základná organizácia Zväzarmu, Veteran Car Club Bratislava - Rusovce.
Autá boli garážované v prenajatej stodole v Rusovciach.


1972

Popri výmene poznatkov a skúseností pri renovácii vozidiel sa členovia klubu
zúčastňovali na súťažiach historických vozidiel v Čechách.


1973

MUDr. Vlastimil Mareš navrhol obnoviť najvýznamnejší predvojnový pretek
na Slovensku z roku 1937 - „ 500 km slovenských“ .


18.5. 1974

Uskutočnil sa 1. ročník obnovených pretekov „ 500 km slovenských“ na pôvodnej trati:
Bratislava - Stupava - Malacky - Pernek - Baba - Sv. Jur - Bratislava.
Bola to prvá súťaž historických vozidiel na Slovensku.1975
Vo februári roku 1975 daroval klubu Vladimír Formánek, víťaz posledných predvojnových
pretekov, veľký strieborný pohár - putovnú cenu krajinského prezidenta Jozefa Országha
z roku 1937.


1976
Výstavba účelového zariadenia klubu - dielní a garáží v Rusovciach.
Odborný dozor nad stavbou prevzali členovia klubu Ing. Miro Chmel a Ing. Mišo Smrečanský.
Stavba bola dokončená a skolaudovaná v roku 1979 a dodnes je majetkom klubu.1977
Stavba garáží v Rusovciach a každoročné organizovanie súťaže na vysokej úrovni kládli čoraz
väčšie nároky na klubový rozpočet. Z tohto dôvodu sa iniciatívy chopil ekonóm Ing. Karol Pavlů
a rozbehol v klube hospodársku činnosť. Klub získaval financie najmä zo spolupráce s filmom
a televíziou, ako aj z prevádzkovania nákladnej dopravy.


1978
Uskutočnil sa jubilejný 5. ročník „ 500 km slovenských“. Hromadný štart 66 áut a 33 motocyklov
slávnostne odštartovala legenda československého motorizmu pani Eliška Junková.


1984

Klub začal vydávať časopis Auto & Moto Veterán s celoštátnou pôsobnosťou v náklade
cca 2500 kusov. Redakčnú radu tvorili členovia klubu Ing. Karol Pavlů, Ing. Juraj Porázik,
MUDr. Michal Ondrejčák CSc. a MUDr. Vlastimil Mareš.


1990
Prvá medzinárodná súťaž „ 500 km slovenských“ na trati Bratislava- Viedeň pod záštitou
primátora Viedne pána Helmuta Zilka.
Dňa 29. 6. 1990 sa klub stal členom Združenia technických a športových
činností SR ako nástupníckej organizácie bývalého Zväzarmu.


1991
8. 11. 1991 požiadal klub o členstvo v ÚAMK Slovenskej republiky, kde je dodnes registrovaný
pod č. 1000710 s aktualizovaným názvom Veterán klub Bratislava.


1994

Prijatá nová koncepcia, zameraná na vybudovanie Múzea dopravy v Bratislave.


1996

V Slovenskom národnom múzeu sa konala výstava „ Človek na kolesách“. Klub vystavoval
8 automobilov a 26 motocyklov zo zbierok svojich členov. Táto výstava bola predzvesťou
vytvorenia stálej expozície historických vozidiel v Bratislave, o čo sa svojou činnosťou členovia
klubu snažili dlhé roky.


1998 - 1999

Významnou činnosťou a prezentáciou klubu boli samostatné expozície historických vozidiel
na výstavách Autosalón Nitra a Autosalón Bratislava.
Na Oldtimer Messe Tulln v Rakúsku v r. 1999 získal klub svojou expozíciou druhé miesto
v náročnej európskej konkurencii.


24. 6. 1999

Predseda vlády Mikuláš Dzurinda a minister kultúry Milan Kňažko slávnostne otvorili
Múzeum dopravy v Bratislave, čím sa splnil sen a zavŕšilo dlhoročné úsilie mnohých členov.
Klub sa stal garantom múzea a väčšina automobilových a motocyklových exponátov je
z klubových zbierok.
Ďakujeme predovšetkým dvom členom klubu a to Ing. Jiřímu Kubáčkovi a Ing. Karolovi Pavlu.


1999
V areáli Múzea dopravy Bratislava vznikla nová klubovňa.


1999 - 2001

Znovu vychádza veteránistický časopis Auto& Moto Veterán.


2003
Klub vlastní profesionálne meracie zariadenie - sponzorský dar firmy PPA CONTROLL a.s.


2004
S výnimkou niekoľkých rokov (1993 až 1995), sa súťaž „ 500 km slovenských“ konala
každoročne. 8. 5. 2004 odštartoval 27. ročník súťaže na pôvodnej trati pretekov pod výstižným
názvom „Pôvodných 500 km slovenských“.


2005
Majetkovým vyrovnaním a dokončením rekonštrukcie areálu v Rusovciach sa výrazne skvalitnila
renovátorská činnosť. Veterán klub Bratislava zastrešuje najväčšiu zbierku historických vozidiel
na Slovensku. Nezastupiteľnú úlohu pri renováciách a rekonštrukciách historických vozidiel
klubu zohrala aj profesionálna renovátorská dielňa so sídlom v Mariánke.


2006 - 2007
Výstava „Športové a pretekárske automobily“ v Múzeu dopravy, realizovaná klubom,
zvýšila návštevnosť múzea takmer o 100%2006 - 2010
Podpora členom pri renováciách a účasti na súťažiach historických vozidiel, ako sú
Piešťanské zlaté stuhy, Rallye Moravia, Rallye Tatry, Brno – Soběšice a mnohých ďalších.