Kontakt

Poštová adresa:
Veterán klub Bratislava
Šancova 1B
811 04 Bratislava 1
IBAN SK0411000000002628845059

Klubovňa:
Múzeum dopravy
Šancová 1B
Bratislava

Predseda: Ing. Ivan Ďuranna
e-mail: ivan.duranna@gmail.com
tel. 0905 729 211

Podpredseda: Ing. Martin Paldán
e-mail: martin.paldan@thermotech.sk
tel. 0905 707 043

Klubové stretnutia sa konajú každý štvrtok o 19. hod. v klubovni.
Záujemcovia z radov fanúšikov histórie motorizmu sú vítaní.